Kurumsal Politikalar

SİSTEM ALÜMİNYUM AŞ’nin İş Politikaları aşağıdaki 3 İlke doğrultusunda belirlenir:

  • Sürdürülebilir Büyüme
  • Yönetimde Dinamizm
  • Diyalog ve Güven

SİSTEM ALÜMİNYUM belirli bir Etik Olgunlaşma Programını 2023 yılında kurduğu Etik ve Cinsiyet Eşitliği Kurulu önderliğinde sistematik bir şekilde uygular ve takip eden küresel etik standartları benimser;

98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi (ILO, 1994), Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (UNICEF, 1989), İstihdamda Asgari Yaşla İlgili 138 Sayılı Sözleşme (ILO, 1973), Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi (OECD, 2012)

Şirketimiz 6 Temmuz 2023 tarihinde; Yönetim Kurulu, Şirket Yöneticileri, Şirket Personel ve İş Ortakları tarafından uyulması zorunlu olan bir dizi Etik Kural benimsemiştir. Bu kurallar iki belge ile derlenmiş ve kamuoyuna sunulmuştur; (I) Etik Davranış Kurallarımız ve (II) Tedarikçi Davranış Kurallarımız.

Güncellenen etik kurallarımız “yasalara uyum, çıkar çatışmaları ve yolsuzlukla mücadele, basiretli ticaret, toplu sözleşme dahil işçi ve insan haklarının korunması, veri gizliliği, dahili ve harici raporlama” esaslarımızı belirleyerek, iş politikalarımızın önemli bir dayanağını haline getirilmiştir.

Etik kurallarımız aynı zamanda; risk bazlı karar alma ve hesap verebilirlik altyapımızın üzerinde durduğu temeldir ve tüm iş yapma biçimlerimizi şekillendirir.

Etik Kurallarımıza uyumu bir ölçüde garantileme amacını taşıyan bağımsız Etik Yardım Hattı etik kaygılar hakkında bildirimde bulunmayı ve böylece diyaloğu ve “dile getir” kültürünü teşvik etmektedir. Şirketimizin Etik Yardım Hattı Şirket dışından uzman bir kuruluş tarafından tamamen bağımsız olarak yönetilir (Bkz. KPMG Etik Hat Hizmetleri) ve 7/24 tüm kamuya açık olarak işletilmektedir (Telefon: 0850 220 5661, e-mail: etiksistem@KPMG.com)

SİSTEM ALÜMİNYUM, açık bir iletişim ve daha dinamik bir yönetim çerçevesini destekleyen bir “dile getir” kültürünü 2023 yılında yürürlüğe koyduğu Açık Kapı ve Misillemeyi Önleme Politikası ve Çalışana Saygı ve Tacizi Önleme Politikası ile güvence altına almıştır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Politikası ile belirlenen 3 Yönetişim İlkesi SİSTEM ALÜMİNYUM ilgili yönetişim organlarını diğer bütünleşik politikalarına uygun bir şekilde yürürlüktedir. Bu üç Yönetişim İlkesi takip edenlerdir: (I) Hesap Verebilirlik, (II) Risk Bazlı Karar Alma ve (III) Bağımsız Güvence

Yönetim Kuruluna bağlı Kurul ve Komitelerimiz bu kapsamda Kurumsal Politikalarımızın yukarıdaki 3 ilkeye uygun ve yeterli bir şekilde uygulanmasına nezaret eder (Bkz. Kurul & Komitelerimiz).