Entegre Yönetim Sistemleri

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Sistem Alüminyum ailesi olarak;

 • Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını doğru anlayıp hızlı bir şekilde cevap vererek müşterilerimiz tarafından tercih edilir olmayı,
 • Müşteri memnuniyetini sürdürme ve geliştirme sorumluluğuna sahip olmayı,
 • Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve beraberinde üretim proseslerini de iyileştirerek mesleki mükemmelliğe doğru ilerlemeyi,
 • Çalışanların motivasyonunu artırmak için, yürütülen faaliyetlerde adil davranmayı ve paralelinde çalışanlarımızın bilgi, beceri, bilinç ve sorumluluk davranışlarını geliştirip yaygınlaştırmayı,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirerek kısıtlı doğal kaynaklarımızı ve enerjiyi etkin bir şekilde verimli kullanmayı ve tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürdürürken şeffaf olmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı temel gereklilik olarak kabul etmeyi ve İş/Çevre kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapmayı,
 • Çalışmalarımızı sürdürürken güvenilir olmak adına mevcut tedarikçilerimizin gelişimlerine katkıda bulunmayı,
 • Enerji bakımından verimli ürün ve hizmetleri tedarikçilerimizden sağlamayı,
 • Ulusal/Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uyacağımızı,
 • Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için iş risklerimizi etkin bir şekilde yönetmeyi,
 • Yaşam döngüsü çerçevesinde atıkların kaynağında azaltılmasını; ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlamayı,
 • Sektörümüzde öncülük ederek, ürün güvenliği de dahil tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olmayı; teknolojik gelişmeleri, paydaşların talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı risk ve fırsat odaklı yaklaşımla sürekli gözden geçirmeyi,
 • Amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakları sağlamayı,

Tüm çalışanlarımız ile birlikte politika ve değerlerimiz doğrultusunda Toplam Kalite Kavramını firmamızda yerleştirmeyi ve devamlılığını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Ayhan Yerekaban
İcra Kurulu Başkanı