Etik İhbar ve Bildirimleriniz

Bu hat Şirket dışından bir uzman kurum tarafından yönetilir ve bildirimleriniz değerlendirilerek yalnız İç Denetim Departmanımıza raporlanır.

Önemli etik ihlallerini ayrıca Şirketimizin Etik ve Cinsiyet Eşitliği Kurulunda gündeme alır ve çözüm olanaklarını kolektif olarak tartışırız.

Personelimizin ve iş ortaklarımızın uyması gereken Etik Kurallar SİSTEM ALÜMİNYUM Etik Davranış Kuralları El Kitabında belirlenmiştir.

Tedarikçilerimizin uyması gereken Etik Kurallar SİSTEM ALÜMİNYUM Tedarikçi Davranış Kuralları Belgesi ile belirlenmiştir.

Temel Etik İhlaller aşağıdakilerdir;

Yasaları Çiğneme, Gizli Çıkar İlişkileri, Doğrudan Suistimal ve Hırsızlık, Kayırmacılık ve Ayrımcılık, Taciz ve Bezdirme, Kayıt ve Raporları Saptırma, Belge Yok etme veya Saklama, Ticari ve Kişisel Veri Gizliliğini İhlal, İşyerinde Madde ve Alkol Kullanımı, İşyerinde Siyaset, Sosyal Medyayı Şirkete Zarar verecek biçimde kullanma ve son olarak süreklilik kazanmış Toksik Davranışlar (öfke, küfür, saldırganlık, işi savsaklama, işi yavaşlatma ve benzerleri)

ÖNEMLİ NOT: Etik İhlal Bildirimlerinizi delillendirmeniz bizim için önemlidir. İhbarları yaparken bir kanıt sunmanız sonuç almamızı kolaylaştıracaktır.