Sürdürülebilirlik Raporu

Çevresel ve sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olan bir kuruluş olarak, sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek kuruluşumuzun faaliyetlerini yürütüyoruz.  Çevreye ve topluma olan etkimizi en aza indirmek, kaynakları etkin bir şekilde yönetmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kararlıyız!

  • Ham Alüminyum Profil, Eloksallı Alüminyum Profil, Boyalı Alüminyum Profil ve Alüminyum Kompozit Panel için Çevresel Ürün Beyanı (EPD- environmental product declaration) için çalışmalarımıza başladık.
  • 2020, 2021 ve 2022 yılında ISO 14064-1 standardı kapsamında; karbon ayak izi hesaplarımızı gerçekleştirdik. 2022 yılı karbon ayak izi hesaplamamızı ISO ISO 14064-3 kapsamında doğrulattık. Emisyonlarımızı azaltmak ve kontrol altına almak için aksiyon planımızı oluşturduk.
  • Enerji verimliliği sağlamak ve emisyonlarımızı azaltmak amacıyla 2022 yılında yeşil enerji yatırımımızla; GES kurulması için çalışmalarımıza başladık. Yaptığımız yatırım ile enerjimizin %25’ni yenilebilir enerji kaynaklarından kullanmayı hedefliyoruz.
  • 2021 ve 2022 yılında ISO 14046 su ayak izi hesaplama çalışmalarımızı yaptık. 2022 yılı su ayak izi hesaplamamızı ISO 14046 kapsamında doğrulattık. Su verimliliğini sağlamak amacıyla su ayak izi azaltma aksiyon planımızı oluşturduk.
  • 2022 yılında çalışanlarımızdan almış olduğumuz 297 öneri ile sosyal alanlarımızda iyileştirmeler sağladık.
  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk kitapçığı hazırlayarak; geçmişte olan kazalar ve olması muhtemel kaza riskleri hakkında çalışanlarımızı bilinçlendirdik.
  • Üretim bazlı yaptığımız risk analizleri ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında üretim hatlarımıza iyileştirmeler yaptık.