Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikamız

Sistem Alüminyum ailesi olarak;

  • Bilgilerimizi gizlilik, bütünsellik ve erişilebilirlik içinde değerlendirmeyi,
  • Önemli bilgilerimizi içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlere karşı korumayı,
  • Çalışanlarımızı eğiterek fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamayı ve riskleri azaltmayı,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili standartlar, yönetmelikler, müşteri / sözleşme istekleri ve diğer gerekliliklerin yerine getirileceğini,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
  • Yönetim tarafından, sistemin yürütülmesi için gerekli kaynakları sağlamayı ve gerekli desteği vermeyi

taahhüt ederiz.

İcra Kurulu Başkanı

Ayhan Yerekaban