Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikamız

  • Bilgilerimizi gizlilik, bütünsellik, erişilebilirlik ve uyumluluk içinde değerlendirmeyi,
  • Önemli bilgilerimizi içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlere karşı korumayı,
  • Çalışanlarımızı eğiterek fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamayı ve riskleri azaltmayı,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili standartlar, yönetmelikler, müşteri / sözleşme istekleri ve diğer gerekliliklerin yerine getirileceğini,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
  • Bilgi güvenliği risklerinin belirlenmesini, analiz edilmesini ve azaltmak için önlemler alınmasını,
  • Kriz durumlarında ve acil durumlarda bilgi güvenliği ve iş sürekliliği planlarını uygulamayı,
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği kültürünü desteklemek, fiziki ve elektronik ortamlardaki bilgilerin güvenliğini sağlamak, riskleri azaltmak ve bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli geliştirmek amacıyla eğitimler vermeyi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi,
  • Yönetim tarafından, sistemin yürütülmesi için gerekli kaynakları sağlamayı ve gerekli desteği vermeyi

taahhüt ederiz.

İcra Kurulu Başkanı

Ayhan Yerekaban