Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • Bilgilerimizi gizlilik, bütünsellik ve erişilebilirlik içinde değerlendirmeyi,
  • Önemli bilgilerimizi içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlere karşı korumayı,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili standartlar, yönetmelikler, müşteri / sözleşme istekleri ve diğer gerekliliklerin yerine getirileceğini,
  • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
  • Bilgi güvenliği risklerinin belirlenmesini, analiz edilmesini ve azaltmak için önlemler alınmasını,
  • Kriz durumlarında ve acil durumlarda bilgi güvenliği ve iş sürekliliği planlarını uygulamayı,
  • Çalışanlarımıza bilgi güvenliği eğitimleri vermeyi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi,
  • Yönetim tarafından, sistemin yürütülmesi için gerekli kaynakları sağlamayı ve gerekli desteği vermeyi taahhüt ederiz.

İcra Kurulu Başkanı

Ayhan Yerekaban