Geri Haberler ve Duyurular

Sıfır Karbon Emisyonu İçin Çalışıyoruz

PAYLAŞ

İklim değişimi sorununun çözümüne katkı sağlamak için, öncelikle 2020 yılı itibariyle karbon ayak izi hesaplanmasını yaparak referans değerimizi oluşturmakla işe başladık. 2030 yılına kadar karbon ayak izini önemli ölçüde azaltma çalışmalarına devam edeceğiz.

Ama bu yetmez! 2050’de Sıfır Karbonu hedefliyoruz.

Yenilenebilir enerji yatırımları artırılarak, ürettiğimiz ürünlerin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında (üretim aşamasından, ömrü tükenen ürünün imhasına) karbon ayak izimizi  kontrol altına alarak azaltmayı planlıyoruz.

"Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri" kapsamında yürüteceğimiz çalışmalarda, tüm şirket çalışanları tarafından sürdürülebilirlik hedeflerinin benimsenmesini sağlamak istiyoruz.

Paydaşlarımızın ISO 14001 ve ISO 50001 yaklaşımlarıyla, geliştirme ve üretim süreçlerinin yürütülmesine göre sertifikalandırılması, sürdürülebilirlik politikaları ve hedefleri dikkate alınmaktadır.

Sürdürülebilir sosyal, ekonomik ve çevresel çözümlere aktif katılım sağlamak için; doğal kaynakların yok edilmesinin önüne geçerek sürdürülebilirliği , kültürel miraslarımızı korumayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.