Konya 500 Yataklı Devlet Hastanesi / 2016 – Konya

Konya-500-Yatakli-Devlet-Hastanesi-2016-Konya