2.600 m2 kapalı alana sahip dökümhanemiz, ergitme ocağı, homojenizasyon fırını, soğutma kabinlerinden oluşur.

Proses aşamasında işlemler, son teknolojiye sahip Homojenizasyon fırını ve soğutma kabini besleme ve boşaltma sarj arabası ile otomatik olarak yapılmaktadır. Dökümhane de proses sırasıyla ergitme, alaşımlandırma, gaz giderme, filtrasyon, döküm, boy kesim, homojenizasyon, soğutma ve paketleme olarak devam etmektedir.

Tesisimiz yıllık 50.000 ton billet üretim kapasitesine sahiptir.

Dökümhanemizde üretilen billetler; 5”,6”,7”,8” çapında ve maksimum 7000 mm uzunluğunda olup, standart alaşımların (1050, 1350, 6005, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6082 ve 6463) yanı sıra siparişe özel alaşımlarını da üretimi yapılabilmektedir.

Billetlerimizde istenen kaliteyi elde edebilmek için her döküm öncesi alaşımlandırma esnasında eriyik metalden ve döküm sonrasında billetten numune alınarak spektrometre cihazında spektral analizler ve kontrolleri yapılmaktadır.

Homojenizasyon sonrasında ise; kabuk kalınlığı ölçümü, mikro yapı kontrolü, segregasyon ve tane sınırı analizi yapılmaktadır.

Üretim tesisimizin galeri sayfası için tıklayınız.

Diğer Üretim Alanlarımız