Konya 500 Bed State Hospital / 2016 – Konya

Konya-500-Yatakli-Devlet-Hastanesi-2016-Konya